Skeikampensprinten -Finale i Gullsportcup 

Lørdag 16.mars 2024


Tidskjema:


10:45 - 12:00   Innskyting


12:15                 Første start
Velkommen til Kretsrenn -  Åpent for deltagere fra alle kretser!Arena:    Skeikampen Skiarena      . 


Øvelse: Sprint  .  


Klasser : Alle klasser opp til og med senior, samt åpen klasse.Parkeringsavgift ved stadion : kr 80 til Vipps # 659313 Tretten Skiskytterlag.Påmelding:  Påmelding  på www.eqtiming.no innen mandag 11.mars. kl. 23:59.    Etteranmelding er mulig såfremt  det er plass og fram til startlister trekkes.


Startkontingent:

ihht forbundets satser.


Lisens: Utøvere som har fylt 13 år er selv ansvarlig for å ha gyldig startlissens.  Enganslisens kan løses på rennkontoret.


Tidtakerbrikke:

Alle til og med 12 år, som ikke har investert i egen brikke, bruker arrangørens brikke

Alle fra og med 13 år må ha egne brikker eller leie av arrangør (leie 50,- pr konkurransedag). Brikkeleie gjøres ved henting av startnummer og betales med Vipps.


Startnummer og brikkesjekk:

Startnummer deles individuelt ut ved rennkontoret.  Der sjekkes også alle brikker.   Startnummer som ikke blir levert tilbake blir belastet løperens klubb med kroner 200,-


Kiosk/ arrangementbygg: 

Enkel kiosk  i arrangementbygg.


Toaletter/ Garderober:  Vi har ingen garderober eller dusjmuligheter på stadion.  Toaletter i arrangementbygg.


Våpenvisitasjon:

Våpenvisitasjon på skive 1 etter innskyting for junior og senior,  og på matta for yngre utøvere.  


Resultater:

Resultater vil være tilgjengelig i live-resultatene til EQ Timing.  Speaker vil annonsere uoffisielle lister og protestfrist per klasse,  fristen er 15 minutter etter at uoffisielle lister er klare.   Ingen oppslag på arena.


Premiering:

Premieutdeling  etter siste løper er i mål .  Lik deltagerpremie til alle . 


Skytestøtte

Alle nybegynnereer bruker arrangørens støtter fra KG LarsenRennleder:Ole Skaug tlf 417 68 518  ,   E post : ole-skau@online.no

Standplassleder Geir Ole Steinslett 906 45 581

Teknisk Delegert: